Transport

Når du handler med os, varetager vi gerne transporten af grisene fra sælger til modtager. Vi har en række gode samarbejdspartnere både i Danmark og i de andre lande, vi eksporterer til. Vi sørger for at papirerne er i orden og at gældende lovgivning på området overholdes.